Rekisteriseloste

1. Henkilötietojenkäsittely

1.1 Mitä henkilötietoja keräämme?

Keräämme näitä tietoja

• Nimi

• Puhelinnumero

• Sähköpostiosoite


1.2. Mistä henkilötietoja saamme?

Henkilötiedot saamme pääasiassa verkkosivustomme kautta olevalla lomakkeella sekä muun asioinnin yhteydessä.


1.3. Mihin tarkoituksiin tietoja keräämme?

Henkilötietoja voidaan käsitellä seuraavia tarkoituksia varten:

  • Asiakaspalvelun edellyttämien yhteydenottojen mahdollistaminen ja asiakassuhteen ylläpito.
  • Verkkosivuston kautta tulevat yhteydenottopyynnöt.

1.4. Kuka henkilötietoja käsittelee ja kenelle tietoja luovutetaan?

Tietoja ei pääsääntöisesti luovuteta markkinointitarkoituksiin Meribjörkö Oy ulkopuolelle.

Tietoja voidaan satunnaisesti luovuttaa rekisterinpitäjän toimeksiantaman kolmannen osapuolen kohdennettuun markkinointikampanjaan.

1.5. Kauanko tietoja säilytetään?

Säilytämme henkilötietoja vain niin kauan, kuin se on tarpeellista tai kuin sopimus tai laki vaatii.

1.6. Tietoturva

Sähköisessä muodossa olevat henkilötiedot on suojattu tietoturvan toimialalla yleisesti hyväksyttävin teknisin keinoin, kuten palomuurein ja salasanoin. Ainoastaan yksilöidyillä rekisterinpitäjän työntekijöillä ja sen toimeksiannosta ja lukuun toimivien yritysten työntekijöillä on pääsy sähköisen rekisterin sisältämiin tietoihin rekisterinpitäjän myöntämällä henkilökohtaisella käyttöoikeudella.

Manuaalisessa muodossa olevat henkilötietoja sisältävät aineistot sijaitsevat lukituissa tiloissa.


2. Miten henkilötietojen käsittelyyn voi vaikuttaa?

2.1 Markkinointi

Henkilöllä on oikeus milloin tahansa kieltää itseään koskevien tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.

Henkilö voi tehdä markkinointikiellon ilmoittamalla siitä sähköpostilla jukka@meribjorko.fi, käymällä toimistolla tai postitse osoitteeseen

Meribjörkö Oy

Jukka Viita-Aho

Solasaarentie 55, 65280 Vaasa


2.2 Tarkastusoikeus

Henkilöllä on oikeus tarkastaa itseään koskevat tiedot henkilörekisteristä.

Henkilön on ilmoitettava itsestään tietojen etsimiseksi ja toimittamiseksi tarpeelliset tiedot. Tällaisia ovat esimerkiksi nimi ja osoite.

Henkilö voi tehdä tarkastuspyynnön toimittamalla kirjallisen ja allekirjoitetun tarkastuspyynnön osoitteeseen:

Meribjörkö Oy

Jukka Viita-Aho

Solasaarentie 55, 65280 Vaasa

2.3 Korjausoikeus

Henkilöllä on oikeus vaatia oikaistavaksi tai täydennettäväksi rekisterissä oleva käsittelyn kannalta virheellinen tai puutteellinen henkilötieto.

Tietojen tulee koskea korjausvaatimuksen esittäjää itseään. Korjausvaatimuksen voi tehdä lähettämällä yksilöity pyyntö tai lisäselvitys kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteeseen

Meribjörkö Oy

Jukka Viita-Aho

Solasaarentie 55, 65280 Vaasa

2.4 Tietojen poisto

Asiakas voi tehdä tietojen poistopyynnön joko henkilökohtaisesti Meribjörkö Oy:n toimitiloissa tai toimittamalla kirjallisen ja allekirjoitetun poistopyynnön osoitteeseen:

Meribjörkö Oy

Jukka Viita-Aho

Solasaarentie 55, 65280 Vaasa

Pyynnöstä tulee ilmetä ainakin henkilön sähköpostiosoite, puhelinnumero sekä se, mitä tietoja asiakas haluaa poistettavaksi.

3. Evästeet

Keräämme verkkosivustollamme tietoa käyttäjistä. Nämä evästeisiin perustuvat tiedot voivat olla mm. sivustolla tehtyjä toimintoja, sivuvierailuita tai tietoa käyttäjän käyttämistä laitteista. Evästeet ovat käyttäjäkohtaisia, mutta käyttäjää ei voida tunnistaa näiden perusteella, ellei käyttäjä ole itse antanut lisätietoja esimerkiksi lomakkeen kautta.

Käyttäjä voi itse vaikuttaa evästeiden käyttöön oman selaimen asetuksien kautta sekä esimerkiksi tyhjentää selaimen evästetiedot.

Keräämme tietoa verkkosivuston analytiikkaa varten. Näiden tavoitteena on tarjota verkkosivuston vierailijoille mahdollisimman hyvä kokemus verkkosivustosta sekä kohdennettua viestintää omien kiinnostuksen kohteiden perusteella. Käyttämiämme palveluita ovat mm. Googlen palvelut (Googlen mainonta ja Google Analytics) sekä sosiaalisen median palvelut (esim. Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn).

4. Rekisteriselosteet

Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukainen

Markkinointirekisteri


1. Rekisterinpitäjä

Meribjörkö Oy

Solasaarentie 55, 65280 Vaasa

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa:

Jukka Viita-Aho

Solasaarentie 55, 65280 Vaasa

jukka@meribjorko.fi

2. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja voidaan käsitellä seuraavia tarkoituksia varten:

  • Asiakaspalvelun edellyttämien yhteydenottojen mahdollistaminen ja asiakassuhteen ylläpito.
  • Verkkosivuston kautta tulevat yhteydenottopyynnöt.

3. Rekisterin tietosisältö

Rekisteröidyistä voidaan tallentaa seuraavan kaltaisia tietoja:

- Nimi

- Puhelinnumero

- Sähköpostiosoite

4. Säännönmukaiset tietolähteet

Potentiaalisten asiakkaiden tiedot saadaan suostumuksella heiltä itseltään verkkosivustovierailun yhteydessä tai muun henkilökohtaisen tai digitaalisen vuorovaikutuksen yhteydessä.


5. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei pääsääntöisesti luovuteta markkinointitarkoituksiin Meribjörkö Oy ulkopuolelle.

Tietoja voidaan satunnaisesti luovuttaa rekisterinpitäjän toimeksiantaman kolmannen osapuolen kohdennettuun markkinointikampanjaan.

Olemme varmistaneet, että palveluntarjoajamme noudattavat tietosuojalainsäädäntöä.

Jotkin palveluntarjoajista saattavat varmuuskopioida tietoja EU/ETA- alueen ulkopuolelle Yhdysvaltoihin.

Asiakasrekisteri

1. Rekisterinpitäjä

Meribjörkö Oy

Solasaarentie 55, 65280 Vaasa

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa:

Jukka Viita-Aho

Solasaarentie 55, 65280 Vaasa

jukka@meribjorko.fi

2. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja voidaan käsitellä seuraavia tarkoituksia varten:

  • Asiakaspalvelun edellyttämien yhteydenottojen mahdollistaminen ja asiakassuhteen ylläpito.
  • Verkkosivuston kautta tulevat yhteydenottopyynnöt.


3. Rekisterin tietosisältö

Rekisteröidyistä voidaan tallentaa seuraavan kaltaisia tietoja:

- Nimi

- Puhelinnumero

- Sähköpostiosoite


4. Säännönmukaiset tietolähteet

Potentiaalisten asiakkaiden tiedot saadaan suostumuksella heiltä itseltään verkkosivustovierailun yhteydessä tai muun henkilökohtaisen tai digitaalisen vuorovaikutuksen yhteydessä. Uutiskirjetilauksissa pääset itse poistumaan lähettämässämme markkinointisähköpostissa olevan linkin kautta.


5. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei pääsääntöisesti luovuteta markkinointitarkoituksiin Meribjörkö Oy ulkopuolelle.

Tietoja voidaan satunnaisesti luovuttaa rekisterinpitäjän toimeksiantaman kolmannen osapuolen kohdennettuun markkinointikampanjaan.

Olemme varmistaneet, että palveluntarjoajamme noudattavat tietosuojalainsäädäntöä.

Jotkin palveluntarjoajista saattavat varmuuskopioida tietoja EU/ETA- alueen ulkopuolelle Yhdysvaltoihin.